Wulpenmiddag met lezingen en excursie

Het Staphorsterveld is één van de belangrijkste bolwerken van de wulp in West-Europa. Vanwege het feit dat 2019 is uitgeroepen tot het Jaar van de Wulp, houdt de Vereniging Weidevogelbescherming Staphorsterveld e.o. een wulpenmiddag.

Deze bijeenkomst is op zaterdag 6 april a.s. in de Veldschuur, Wijkweg 2 Rouveen en begint om 13.30 uur. Inloop vanaf 13.00 uur.

Twee sprekers geven informatie over deze kenmerkende weidevogel, namelijk:

  • Gerrit Gerritsen, een wulpenkenner bij uitstek. In zijn inleiding komen zaken als dichtheden, trends, resultaten van zijn kleurringwerk zoals verspreiding, winterverblijven, plaatstrouw etc. aan de orde.
  • Frits Bouwkamp, weidevogelbeschermer, met als onderwerp: Het wel en wee van weidevogels in het Staphorsterveld, met bijzondere aandacht voor de wulp.

Tijdens een aansluitende excursie in het gebied is de wulp te zien en te horen (verrekijker mee!)

Deelname is gratis. Aanmelding  is verplicht vanwege het aantal beschikbare plaatsen, via info@wvbstaphorsterveld.com