Bram Vat is sinds vorig jaar voorzitter van de Vereniging Weidevogelbescherming Staphorsterveld e.o. Hij nam het stokje over van Ynske Ypma, die overigens nog steeds actief is voor de vereniging. Opgericht in 2016 onderhoudt de vereniging nauwe contacten met ANV Horst en Maten, Collectief NoordWest Overijssel en de wildbeheereenheid.  Zowel Vat als Ypma zijn content met de medewerking die zij en de andere vrijwilligers krijgen van boeren en jagers.

Bram Vat: ‘Dit jaar hebben in onze streek drieëntwintig boeren last-minutebeheer afgesloten’.  Last-minutebeheer wil zeggen dat boeren gebruik maken van de mogelijkheid om tijdens het seizoen een ad hoc pakket voor één seizoen af te sluiten. Dat doen ze omdat ze kuikens zien lopen in percelen die ze willen gaan maaien. Zij kunnen dan de bestaande rustperiode met één of meer weken verlengen. Ze kunnen ook nieuwe percelen onder beheer brengen of het beheer verplaatsen van percelen waar dit jaar geen kuikens zitten. Ook kunnen ze zogenaamde kuikenvelden creëren op percelen waar nog geen beheerovereenkomst ligt. In die stroken of blokken laten ze bij het maaien gras staan dat tenminste twee weken later wordt gemaaid. Ze krijgen hiervoor een vergoeding via het collectief.

Bram Vat: ‘In totaal besloeg dat lastminute beheer dit jaar ruim dertig hectare grasland met nesten en kuikens. Door het gras later te maaien kregen kuikens hier de kans om veilig op te groeien. Met jagers hebben we korte lijntjes en doen we ons best om de predatie binnen de perken te houden.’

Voedsel en dekking
Ynske Ypma benadrukt het belang van zogenaamde kuikenstroken – naast de nestbescherming –  in gangbare percelen. ‘Weidevogelkuikens verlaten binnen één à twee dagen na het uitkomen hun nest en komen er niet meer terug. Ze moeten dan meteen hun eigen kostje bij elkaar zien te vinden. De meeste boeren weten dat wel, maar ik blijf het toch telkens aan de orde stellen en hen op de mogelijkheid van kuikenstroken wijzen. Ook dit jaar sprak ik nog weer twee boeren die het niet wisten. Het effect van enkele stroken waar het gras wat langer mag blijven staan moet dan ook niet onderschat worden. Als het grasland is gemaaid kunnen kuikens in kuikenstroken behalve voedsel ook dekking vinden tegen roofdieren en andere percelen bereiken. Kuikenstroken zijn dan echt van levensbelang voor kuikens.’

Bram Vat meldt verder dat dit jaar eenentwintig wulpennesten zijn voorzien van een vossenraster, in een aantal gevallen in combinatie met last-minute-beheer. Hiervan zijn van zeventien nesten de eieren uitgekomen. Twee nesten zijn verlaten en twee zijn helaas toch gepredeerd, waarschijnlijk door een kleine marterachtige. Al met al toch een mooi resultaat, waarvoor Vat en Ypma alle medewerkenden dankbaar zijn.

Daarnaast kon de vereniging dit jaar beschikken over een eigen drone met camera om nesten te kunnen lokaliseren vlak voor het maaien.  Bram Vat: ‘We hebben meerdere vluchten gemaakt en hebben nu vier dronepiloten die ermee kunnen  werken. We moeten nog evalueren, maar zoals het nu lijkt willen we de drone volgend jaar prominent inzetten bij de bescherming van de weidevogels en het opsporen van nesten.’

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Bram Vat, voorzitter Vereniging Weidevogelbescherming Staphorsterveld e.o. (bramvat@gmail.com of 06 10632718)

Egbert Wever, ANV-coördinator Collectief Noordwest Overijsel (e.wever@collectiefnoordwestoverijssel.nl of 06 27435361).

Onderstaande foto’s van een wulpenkuiken zijn gemaakt door Renze Westra op 13 juni 2021 in de Oosterslag-Rouveen (bron: www.waarneming.nl)