Vrijdag 11 juni is de vernieuwde vogelkijkhut aan de Zwartewaterskloosterhut geopend. Niet alleen fervente vogelaars, maar ook wandelaars en fietsers weten de hut te vinden en te waarderen als een fijne plek om vogels te spotten, te schuilen tegen de regen of om even uit te rusten.

Om 13.00 uur heette Joop Alssema, voorzitter van ANV Horst en Maten de aanwezigen welkom. Martijn Prins van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland overhandigde de ANV namens de bank een symbolische cheque ter waarde van € 10.000,-  waarmee het project gerealiseerd kon worden. De hut werd in opdracht van de ANV en in nauw overleg met Staatbosbeheer gebouwd door Aannemersbedrijf Muis B.V. te Wetering, die materialen toepaste van leveranciers Foreco Houtproducten B.V. te Dalfsen en Bioblocks B.V. te Rosmalen. Aannemer en leveranciers sponsorden het project door korting te geven dan wel gratis materiaal beschikbaar te stellen.

Samenwerking
Gebiedsmanager Hans van de Beek sprak namens eigenaar Staatsbosbeheer zijn dankbaarheid uit jegens de ANV en de sponsoren. De oude hut uit 1992 was dringend aan vervanging toe en moest een jaar geleden voor het publiek worden gesloten in verband met de onveiligheid van de constructie.  In het bijzonder ging de dank van Van de Beek uit naar Jan ten Hove, projectcoördinator van het beheer- en onderhoud Olde Maten en Veerslootlanden dat de ANV al jaren uitvoert in opdracht van Staatsbosbeheer, waaronder de verpachting van graslandpercelen aan meer dan honderd leden van de ANV. Zijn netwerk en zijn verbindende en aanjagende rol heeft geleid tot dit mooie resultaat.

Hans van de Beek benoemde de samenwerking die al enkele jaren bestaat tussen de gebiedspartijen. ‘Wij willen als Staatsbosbeheer samen met de ANV, de Vereniging Vrienden van de Olde Maten, Stichting Zwartewatersklooster en de beide gemeenten Zwartewaterland en Staphorst het goede doen voor het gebied’, aldus Van de Beek. We willen dat het gebied bekend is om zijn natuurwaarden en cultuurhistorische waarden. En tegelijkertijd behouden waar we allemaal trots op zijn, namelijk de natuurwaarden, de rust en de stilte.’

De openingshandeling werd verricht door groep 7 van school De Triangel uit Rouveen. Bijgestaan door Joop Alssema en Hans van de Beek haalden zijn een Staatsbosbeheervlag weg, waardoor de naam van de hut zichtbaar werd: Vogelkijkhut Zwartewatersklooster, naar het mooie gehucht op een steenworp afstand van de hut. Na afloop nam boswachter Egbert Beens de kinderen en hun meester en juf mee voor een bezoek aan de Veldschuur.

 

Artikel in de Stentor over opening Vogelkijkhut Zwartewatersklooster