Vogelkijkhut De Olde Maten, te vinden aan de Zwartewaterkloosterweg te Rouveen wordt in 2020 vervangen door een nieuwe vogelkijkhut. Het bouwwerk is eigendom van Staatsbosbeheer en wordt veel gebruikt door vogelaars en andere bezoekers van het gebied, maar is dringend aan vervanging toe. Voldoende financiële middelen ontbraken echter tot op heden. Agrarische Natuurvereniging  (ANV) Horst en Maten ontvangt van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland voor het project een bijdrage van € 10.000,- . De bank steunt projecten die gericht zijn op het versterken van de leefomgeving en de onderlinge samenwerking stimuleren. De vernieuwing van de vogelkijkhut vloeit voort uit de samenwerking tussen Staatsbosbeheer en ANV Horst en Maten met betrekking tot het beheer van het natuurgebied.

Vernieuwing van de vogelkijkhut stond op het wensenlijstje van beide samenwerkingspartners, die zich naast het beheer van het gebied onder andere ook inzetten om het gebied voor bezoekers aantrekkelijker te maken. Het plan is om de nieuwe vogelhut toegankelijk te maken voor mindervaliden door de hut niet op hoogte, maar op de waterlijn te bouwen. Voor het ontwerp en bouw van de nieuwe vogelkijkhut wordt samengewerkt met Staatsbosbeheer, Aannemersbedrijf Muis B.V. te Wetering en Terra, Meppel waarvoor het als leerlingenproject kan dienen. Het plan is om de wand van de hut op te bouwen met zogenaamde bioblocks. Dit is een nieuw en duurzaam bouwmateriaal, bestaande uit blokken van geperste veenbagger, dat wordt gestapeld in schanskorven. Met een nieuw infopaneel zullen bezoekers op een aansprekende manier geïnformeerd worden over het ontstaan van het gebied, natuur en landschap, flora en fauna en het beheer van het gebied.

De nieuwe Vogelkijkhut De Olde Maten zal gewaardeerd worden door vogelaars en de vele andere bezoekers van De Olde Maten, die in toenemende mate gebruik maken van de wandel- en fietsroutes. Zij kunnen hier diverse soorten zien, waaronder smient, wintertaling, kuifeend en pijlstaart. Rondom de hut verblijven diverse soorten zangvogels, en ook de ijsvogel is een graag geziene soort.

Naast de Rabobank wordt het project ondersteunt door Aannemersbedrijf Muis B.V. te Wetering dat tevens het bouwwerk zal plaatsen en leveranciers Foreco Houtproducten B.V. te Dalfsen en BioBlocks B.V. te Rosmalen. Staatsbosbeheer zal een zitbank en informatiepaneel plaatsen.  De hut zal voor april 2020 gereed zijn.