slider-uitvoering

De volgende personen dragen zorg voor de uitvoering van diverse taken:

Veldcoördinator: Egbert Wever e.wever@anvhorstenmaten.nl | 06 27435361
De veldcoördinator is het eerste aanspreekpunt in het gebied. Hij sluit contracten af met deelnemers en begeleidt hen in het agrarisch natuurbeheer. Ook de aansturing van de werkploeg en andere uitvoerders behoren tot zijn takenpakket.

Projectcoördinator/beleidsondersteuner: Jan ten Hove j.tenhove@anvhorstenmaten.nl |06 13103111
De projectcoördinator onderhoudt de contacten met Staatsbosbeheer en andere overheden en opdrachtgevers. Hij stelt het jaarplan en de begroting op en is samen met het bestuur verantwoordelijk voor de realisatie ervan. Samen met de andere medewerkers werkt hij aan beheerplannen, inventarisatie en monitoring, en in combinatie met Stimuland ook aan verbreding van de activiteiten.

Toezichthouder: Klaas Slager  kslager@solcon.nl |06 29147509
De toezichthouder controleert op de uitvoering van beheer en naleving van de pachtbepalingen in Olde Maten en Veerslootlanden

Secretarieel en financieel administratief ondersteuner: Geertje Bijker

Financieel administrateur: Arjan Bijker

Copyright 2018 Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten