Uitnodiging Ledenvergadering/Kennisbijeenkomst 26 oktober 2017

U heeft als het goed is per e-mail de uitnodiging ontvangen voor onze ledenvergadering annex kennisbijeenkomst. Die zal gehouden worden op donderdag 26 oktober 2017 in d’ Olde Skoele te Rouveen. Aanvang: 20:00 uur. We hopen velen van u te mogen verwelkomen.

Wij vernamen dat in enkele gevallen het bericht helaas in de spambox is beland of helemaal niet is ontvangen. Hieronder treft u links aan, waarmee u de stukken kunt downloaden.

Agenda Ledenvergadering/kennisbijeenkomst 26 oktober 2017
Bijlage bij punt 4. Notulen Algemene ledenvergadering 11 april 2017
Bijlage bij punt 5. Voorstel Huishoudelijk reglement
Bijlage bij punt 5. KOPIE statuten
Bijlage bij punt 5. Voorstel tot wijziging van de statuten
Bijlage bij punt 7. Kennisbijeenkomst: Weide en boerenlandvogels van de Olde Maten en Veerslootlanden in 2017