Eind oktober zijn we begonnen met het terugzetten van bossingels in de Olde Maten.  Dat gebeurt in het kader van natuurherstel van boksloten en graslandpercelen. Staatsbosbeheer zal dit winterseizoen 11 kilometer van de houtige opslag op de boksloten afzetten. Tegelijkertijd gaat de werkploeg van de ANV, onder regie van de ANV, vanuit de boksloten overgroeide graslandpercelen vrijzagen over een lengte van 14 kilometer. Opdrachtgever is Staatsbosbeheer.

De Olde Maten en Veerslootlanden is een natuurgebied met een slagenlandschap. In het gebied ligt ruim 600 hectare aan natuurlijke graslanden op smalle, langgerekte percelen tussen zogenaamde boksloten met een totale lengte van om en nabij de 225 km. Om de bijzondere natuur van zowel boksloten als graslandpercelen te kunnen behouden is onderhoud vereist. Dit jaar zal het eerste deel van deze ‘inhaaloperatie’ worden uitgevoerd.

Het gaat hier om een inhaalslag waarbij we met het beschikbare budget eerst de meest urgente overgroei aanpakken. Inmiddels is op diverse percelen langs de Rechterensweg al veel bosschage verwijderd en maaibaar gemaakt. De komende tijd worden de werkzaamheden voortgezet langs enkele percelen aan de Postweg.

Het zaagwerk wordt uitgevoerd door de werkploeg van de ANV Horst en Maten bijgestaan met een minikraan van K. Hengsteboer Slootonderhoud & Grondwerken. De werkploeg zorgt ook voor diverse hand- en spandiensten om de percelen schoon op te leveren. Het uitrijden en versnipperen van het gezaagde hout wordt gedaan door HDS Dunnink, die ook de vrijgezaagde stroken zal klepelen en maaibaar opleveren.