ridderzuring

Ridderzuring

Ridderzuring komt zeer algemeen voor in grote delen van de Olde maten en Veerslootlanden. Dit wordt als een probleem ervaren voor zowel het natuurbeheer als de landbouw. Vanuit beide optieken is het terugdringen van het aandeel ridderzuring gewenst.

In samenwerking met SBB heeft de ANV een inventarisatie uitgevoerd naar de aanwezigheid van ridderzuring. Met de informatie van deze informatie zijn inmiddels enkele maatregelen uitgevoerd en wordt nu op perceel niveau gewerkt aan een verder plan van aanpak voor het terugdringen van de ridderzuring waarbij de regelgeving die geldt voor het beheer van natuurgronden uiteraard in acht genomen dient te worden.

Copyright 2018 Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten