Het afgelopen seizoen hebben we op het perceel VSL033 (Veerslootlanden) ter hoogte van de Matenweg en Scholenland een proef uitgevoerd met bestrijding van ridderzuring door maaibeheer. Het perceel was op 12 oktober 2016 chemisch behandeld tegen ridderzuring. Het resultaat daarvan was dat in het voorjaar de bedekking met ridderzuring fors minder was. Chemische behandeling is echter een maatregel die bij hoge uitzondering is toegelaten. Om te onderzoeken hoe met maaibeheer een betrekkelijk gunstige uitgangssituatie kan worden behouden of zelfs versterkt hebben we een proef gedaan op dit pachtvrije perceel.

Proef

We hebben de volgende proef uitgevoerd:

De noordelijke helft van het perceel te benoemen als perceel A en  de zuidelijke helft als perceel B.

Perceel A

 • maaien en afvoeren, 2 maal op jaarbasis
 • 1e snede gemaaid op 28 juli
 • 2e snede zodra omstandigheden dit alsnog toelaten.

Perceel B

 • maaien en afvoeren 3 maal op jaarbasis
 • 1e snede gemaaid op 16 juni
 • 2e snede gemaaid op 29 augustus
 • 3e snede zodra omstandigheden dit alsnog toelaten.

Op de foto van 5 mei 2017 is zichtbaar een fors mindere bedekking met ridderzuring als gunstig gevolg van de chemische behandeling van 12 oktober 2016

Op de foto’s gemaakt na één keer gemaaid  en twee keer gemaaid is duidelijk te zien dat het één keer gemaaide gedeelte ridderzuringplanten bevat die al zaad zetten, en dat zaadzettende planten niet voorkomen op het twee keer gemaaide gedeelte.

De resultaten van de proef zullen wij vanzelfsprekend betrekken bij het werkplan voor het beheer voor het volgend seizoen, waarin wij net als afgelopen jaar weer de nodige aandacht zullen geven aan bestrijding van ongewenste kruiden door middel van maaibeheer.

 • Perceel VSL 033 op 05 mei 2017

 • Eén keer gemaaid

 • Twee keer gemaaid

 • Perceel A: 28 juli gemaaid

 • Perceel B: 16 juni gemaaid

 • Perceel B: 29 augustus gemaaid