pitrus

Project Pitrus

Pitrus komt zeer algemeen in grote delen van de Olde maten en Veerslootlanden voor. Dit wordt als een probleem ervaren voor zowel het natuurbeheer als de landbouw. Vanuit beide optieken is het terugdringen van het aandeel pitrus gewenst. Als eerste stap heeft de ANV opdracht gegeven voor onderzoek naar de aanwezigheid van pitrus en de bodemkwaliteit. Met de inzichten uit dit rapport wordt verder verkend welke effectieve maatregelen eventueel mogelijk zijn, waarbij zowel de natuurkwaliteit als de agrarische kwaliteit verbeterd wordt.

Copyright 2018 Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten