pachtzaken

De ANV Horst en Maten en Staatsbosbeheer gaan een bijzonder ondernemerschap aan voor het beheer van het circa 1000 hectare grote gebied de Olde Maten en Veerslootlanden. De ANV wordt gaandeweg verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van dit bijzondere cultuurhistorische natuurgebied, dat ook een Natura 2000 status heeft. In 2013 heeft de ANV een start gemaakt door de natuurpacht te gaan regelen voor een eerste stuk van het gebied, onder het motto ‘samenwerken door te doen’. Vanaf 2014 is het gehele gebied ingericht en neemt de ANV een groter deel voor zijn verantwoording en volgens een groeimodel zal gaandeweg (vrijwel) het gehele gebied door de ANV worden beheerd. De ANV regelt een aantal werkzaamheden in het gebied en draagt zorg voor verpachting van de percelen aan de leden van de ANV. Staatsbosbeheer wordt hiermee ontzorgt en is tegelijkertijd thuis in de streek. Deze unieke samenwerking gaat verder dan beheer alleen; ook op het vlak van voorlichting, recreatie, monitoring en innovatie wordt de samenwerking opgepakt of verder uitgewerkt.

Verpachting SBB-gronden

ANV Horst en Maten regelt de verpachting van natuurgronden van Staatsbosbeheer in de Olde maten en Veerslootlanden.

Toedeling van vrijkomende percelen gaat op basis van een wachtlijstregeling. Voor deze wachtlijst dient u zich aan te melden door een mail te sturen aan pachtzaken@anvhorstenmaten.nl met daarin de uw gegevens en aanmelding voor de wachtlijst. Tweede voorwaarde is dat u lid bent van de ANV en aantoonbaar agrarische activiteiten uitvoert. Af en toe komen er percelen vrij verspreidt over het gebied. Om geen verkeerde verwachting te scheppen is het goed te weten dat er nog een heel aantal mensen voor u op de wachtlijst staan. Het kan daardoor nog wel even duren voor u in aanmerking komt voor een perceel.

Selectieprotocol bij vrijkomen pachtgrond

Controle en schouw

Met het overnemen van de verantwoordelijkheid over de verpachting en het beheer in het gebied, heeft de ANV ook de taak op zich genomen om controle uit te voeren over het beheer. De ANV pakt dit op door het aanstellen van een toezichthouder die toeziet op de naleving van de afspraken uit het beheercontract. Hij is de oren en ogen in veld. Om de samenwerking te versterken en het vertrouwen te vergroten vindt in de laatste maanden van het jaar de gezamenlijke schouw met Staatsbosbeheer en het bestuur van de ANV plaats.

Gedurende het beheerseizoen wordt het beheer waar noodzakelijk bijgestuurd en worden deelnemers zoveel mogelijk geïnformeerd over het uit te voeren beheer. Mochten er desondanks (herhaalde en/of ernstige) afwijkingen van het beheerafspraken geconstateerd worden dan heeft de ANV een sanctieprotocol waarop zij de uiteindelijke afwijking kan sanctioneren.

Controle en sanctioneringsprotocol

Copyright 2018 Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten