slider-over

UnknownDe Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten (ANV) is eind 2009 opgericht om ons als agrariërs en anderszins betrokkenen actief in te zetten om het landschap op het platteland mooi te houden. Dit doen we door actief maatregelen ten behoeve van het landschap uit te voeren. Daar hoort goed beheer en onderhoud van landschapselementen bij, maar ook inzet voor weidevogelbeheer, kruidenrijke graslanden, aantrekkelijke sloten en bermen.

Doelstelling en activiteiten

  • De Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten zet zich in voor natuur en landschap, waarbij een goede balans tussen agrarische belangen en natuurwarden centraal staan. Onze vereniging is van mening dat boeren en prominente rol moeten spelen bij natuur en landschapsbeheer.
  • Als Agrarische Natuur Vereniging willen wij een aanspreekpunt zijn voor alle bij het gebied betrokken mensen, partijen en instanties, zodat we gezamenlijk de kwaliteit van de leefomgeving minstens kunnen behouden en waar mogelijk verbeteren. Dit willen we bereiken door o.a. het agrarisch natuurbeheer te ondersteunen en te stimuleren.

 Werkgebied

  • Ons werkgebied omvat de gehele gemeente Staphorst en het oostelijk deel van de gemeente Zwartewaterland. De uiterste zuidwestpunt van ons gebied behoort tot de gemeente Zwolle.
  • In het westen vormen de Vecht en het Zwarte Water de natuurlijke grenzen van ons werkgebied, in het noodren zijn dit het Meppelerdiep, de Hoogeveensche Vaart en het riviertje de Reest. In het oosten volgt ons werkgebied de gemeentegrens van Staphorst, in het zuiden de N377 en de A28.
Copyright 2018 Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten