Nieuwe nummerpalen bij percelen Olde Maten en Veerslootslanden

Op 18 juni jl is onze werkploeg gestart met het plaatsen van nieuwe nummerpalen bij de graslandpercelen in de Olde Maten en Veerslootslanden.

 

Bij de start van de samenwerking met Staatsbosbeheer zo’n tien jaar geleden zijn alle ca 340 percelen voorzien van een rasterpaal met nummerplaatje (een schapenneknummer). Deze zijn helaas vaak slecht vindbaar, slecht leesbaar, gaan ’s zomers schuil achter lang gras en steeds meer palen vallen om door rot en beschadiging bij werkzaamheden.

 

 

Dat is niet alleen lastig voor gebruikers, maar het leidt ook tot vergissingen bij beheer en toezicht. Reden waarom de ANV het plan voor vernieuwing van de nummerpalen naar voren bracht en subsidie hiervoor is toegekend door de Gebiedsalliantie Samenwerking Olde Maten.

De vernieuwing van de nummerpalen wordt gefinancierd uit het subsidiebudget van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland van Provincie Overijssel. De nieuwe perceelsnummering wordt tevens ingezet om het publiek te kunnen informeren over het beheer van de graslandpercelen. Uitgelegd zal worden dat Staatsbosbeheer en ANV Horst en Maten samenwerken, dat de graslandpercelen beheerd worden door ongeveer honderd agrarische ondernemers uit de regio, dat dat beheer bestaat uit een lappendeken van 15 verschillende typen beheer; van voorweiden en standweiden tot hooilanden en plasdraspercelen, en dat de aanwezigheid van weide- en andere broedvogels bepalend is.