Staatsbosbeheer laat dit najaar verschillende werkzaamheden uitvoeren in De Olde Maten en Veerslootlanden: aanleg greppelplasdrassen t.b.v. weidevogels, afschuinen trekgatranden en het terugzetten van bosopslag in boksloten wordt afgerond. Een korte toelichting van boswachter Jeroen Bredenbeek:

Aanleg weidevogelplasdrassen

In de weidevogelgebieden van Staatsbosbeheer zijn recent op twee locaties greppelplasdrassen aangelegd. In de Veerslootslanden, tussen de Rechterensweg en de Afschuttingsweg, aan de zuidzijde, zijn 7 greppels aangelegd. In het Groene Kruispunt in de Stouwelanden zijn 5 greppels aangelegd. Met behulp van een pomp of windwatermolen zal in het broedseizoen het waterpeil in deze percelen worden verhoogd, om zo ideale foerageeromstandigheden voor weidevogels te creëren. Na het broedseizoen gaat het peil weer naar het oude niveau. Het beheer in de percelen hoeft niet te worden aangepast.

Afschuinen trekgatranden

In de Olde Maten liggen diverse boksloten die bij de inrichting in 2016/2017 zijn uitgegraven. Door de toenmalige uitvoering zijn veel van de randen van deze boksloten moeilijk te beheren, en daardoor op veel plaatsen verbost. Door de bosopslag te verwijderen en de oever aan te schuinen kan de moerasontwikkeling in de boksloten ongestoord doorgaan, én zijn de oevers voortaan goed te maaien, waardoor er geen bosopslag meer zal komen. De werklocaties liggen aan de Zwartewaterskloosterweg en de Postweg. Het werk wordt uitgevoerd door de A. de Jong Vof.

Afronden terugzetten bosopslag boksloten

Langs de Zwartewaterkloosterweg is HDS Dunnink uit Staphorst bezig het terugzetten van bosopslag in de boksloten af te ronden. Al het gesnoeide hout is uitgereden en zal binnenkort worden versnipperd. Daarna worden in de bokslootranden de stobben gefreesd zodat de bomen en struiken niet meer de randen van de weilanden gaan ingroeien, en zo beter te maaien of te beweiden zullen zijn. Juist de perceelsranden hebben vaak bijzonder planten zoals tormentil, moerasviooltje, grote pimpernel en diverse soorten zegges en grassen.

Jeroen Bredenbeek
Boswachter Ecologie | Staatsbosbeheer
Noordwest Overijssel