Cursusaanbod Natuurbeheer en Ondernemerschap exclusief voor leden-pachters Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer stelt dat pachters vanaf 2021 aantoonbaar moeten voldoen aan eisen, kennis en vaardigheden met betrekking tot natuurbeheer. Dit om in aanmerking te komen (of te blijven) voor het pachten van gronden met een natuurbestemming. Dat geldt voor heel Nederland, en niet alleen voor pachters van Staatsbosbeheer, maar ook van Natuurmonumenten en de 12 Landschappen. Het volgen van een cursus is één van de mogelijkheden om aan de eisen van kennis en vaardigheid te voldoen.

Laagdrempelig
Dit geldt ook voor u als pachter van percelen in het Staphorsterveld vanaf 2021. ANV Horst en Maten wil bevorderen dat zoveel mogelijk van onze leden-pachters dan aan de eisen kunnen voldoen, en heeft daarom besloten om u een zo laagdrempelig mogelijke cursus in eigen regio en tegen een scherp tarief aan te bieden. Dat aanbod geldt overigens ook voor leden die (nog) geen pachter zijn van Staatsbosbeheer.

Maatwerk
We hebben Stimuland gevraagd om in overleg met Aeres Hogeschool Dronten – exclusief voor onze leden – een cursus voor onze leden te organiseren. Dit heeft geleid tot een programma waarbij gekozen kan worden tussen twee verschillende cursussen – een Basiscursus (3 dagen) en – voor leden die zich nog verder in natuurbeheer willen verdiepen – een Niveau 1-cursus (8 dagen). Een cursusdag zal doorgaans uit een dagdeel theorie en een dagdeel veldbezoek bestaan.

Basis of Niveau 1
Zowel met het volgen van de Basiscursus als de Niveau 1-cursus voldoet u aan de eisen van de natuurorganisaties. De groepsgrootte zal per cursus tussen 15 en 20 deelnemers zijn. Uw eigen bijdrage is voor de Basiscursus € 75,- en voor de Niveau 1-cursus € 500,-

Leden ontvangen hierover meer informatie tijdens de Jaarvergadering/Kennisbijeenkomst op 17 april a.s  in D’Olde Skoele te Rouveen. Tevens zullen zij begin mei a.s. hierover schriftelijk geïnformeerd worden. Daarna kunt u zich aanmelden tot 1 juni a.s. voor één van beide cursussen, die beide zullen starten in augustus, en om de 14 dagen zullen worden gehouden. Het is overigens de bedoeling dat ook in voor- en najaar van 2019 en 2020 deze cursussen georganiseerd gaan worden, telkens afhankelijk van het aantal aanmeldingen.