Maaien, hooien of wachten

Van de graslandpercelen in natuurgebied Olde Maten en Veerslootslanden zijn er vorige week vele gemaaid en gehooid. Het was een mooie week daarvoor met veel zon en wind, en met een verwachte terugval op 30 juni naar het wisselvallige weer van de zomer tot nu toe werd door veel pachters gebruik gemaakt van de toestemming om ook de 1 juli-percelen vier dagen eerder te maaien. Dat was net op tijd om het hooi droog te kunnen winnen.

In drie rondes geven we percelen al of niet vrij om te maaien, op basis van het advies van onze ecoloog Martijn Bunskoek. Percelen met veel pitrus en ridderzuring worden in de eerste ronde (eind mei) zoveel mogelijk eerder vrijgegeven dan de maaidatum. Dat kan alleen als vaststaat dat er geen territoria van broedvogels zijn. Vervroegd maaien helpt dan om de ongewenste kruiden te beheersen.

Nu na de derde ronde van eind juni geldt nog voor 51 van de 337 percelen (15%) dat gewacht moet worden met maaien tot 15 juli, voornamelijk omdat er nog diverse soorten vogels aanwezig zijn met territoria, wat wijst op nesten en jongen. Voor 6 percelen is het maaien uitgesteld ivm de aanwezigheid van bijzonder broedvogels: 2 percelen met respectievelijk Paapje en Porseleinhoen tot 1 augustus en 4 percelen met Kwartel tot 15 augustus.