header-lidmaatschap

Agrariërs, burgers, organisaties en bedrijven die onze streek een warm hart toedragen kunnen lid worden van onze vereniging. Door uw financiële bijdrage maakt u het voor ons mogelijk behoeften en kansen in de streek op te pakken en draagt u bij aan een aantrekkelijk platteland. Leden ontvangen regelmatig onze nieuwsbrief en zijn van harte welkom op onze ledenvergaderingen.

Als u lid wilt worden dan kunt u bijgaand formulier aan ons terugsturen of afleveren. Klik hier om het formulier te downloaden.

Per post: p/a
Molenhoeksweg 1
7954XT Rouveen
of
Ingescand sturen naar info@anvhorstenmaten.nl

De kopie bij het lidmaatschapsformulier is voor uw administratie.

We stellen uw lidmaatschap zeer op prijs

Copyright 2018 Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten