Het weidevogelseizoen is weer grotendeels voorbij, de meeste percelen zijn inmiddels gemaaid. De hoogste tijd voor een korte terugblik. Afgelopen maanden zijn door mij weer de territoria van weidevogels in de Veerslootslanden/Bid en Werk (omgeving Veldschuur) en het Groene Kruispunt in kaart gebracht, voor alweer het vijfde jaar op rij. In de tabel hieronder zijn de voorlopige resultaten van dit jaar in Veerslootslanden weergegeven en afgezet tegen die van afgelopen jaren.

Het meest opvallende dit seizoen waren de Grutto’s, die duidelijk zijn toegenomen (van 32 naar 50!), met nu voor het eerst ook een vestiging ten zuiden van de kooi tussen de Matenweg en Afschuttingsweg van enkele paren. Enkele paren broedden weer net buiten het reservaat aan de Matenweg, hier hebben de weidevogelbeschermers de nesten opgespoord en afspraken gemaakt met betreffende agrariër. De meeste nesten bleken hier gepredeerd te zijn.

Ik moet de resultaten van de BTS-telling in het reservaat zelf nog verder uitwerken, maar de percentages alarmerende paren (dus met kuikens) van Grutto lijken bovengemiddeld goed uit te vallen. Begin mei hadden al diverse paren jongen, maar ook in juni liepen nog paren rond met kuikens. De spreiding was dus groot.

Van Wulp was het broedsucces wat minder, maar ook hier zijn vliegvlugge exemplaren waargenomen. Ook de Kieviten deden het goed. Door het koude voorjaar bleef de grasgroei achter waardoor er voor Kieviten langer geschikt broedgebied voorhanden was, ook voor de kuikens van andere weidevogels is dit gunstig omdat ze zich makkelijker kunnen verplaatsen door het terrein. Voor het eerst konden ook twee territoria van Scholekster worden opgevoerd, logischerwijs ook vanwege de achterblijvende grasgroei.

Bijzonder was ook de vestiging van twee Kwartelkoningen aan de Rechterensweg (Bid en Werk). In de kooi aan de Matenweg zong enkele weken een Grauwe gors, die regelmatig kwam foerageren langs het zandpad. Dit is een soort die niet meer jaarlijks in Nederland broed of territoria heeft, erg bijzonder dus! Het betrof overigens wel een ongepaard mannetje.

Grutto in vochtig en kruidenrijk grasland (Foto: M. Bunskoek)

Ik ben dus over de hele linie bezien positief gestemd. Een koud voorjaar, veel weidevogels! We zijn dus gewoon goed bezig en daar mogen we best trots op zijn met zijn allen! Benieuwd wat volgend jaar gaat brengen.

Martijn Bunskoek (Bunskoek Natuurlijk)

06-46156707
info@bunskoek-natuurlijk.nl
www.bunskoek-natuurlijk.nl

Rode Lijst20172018201920202021*
Primaire weidevogels
Kuifeend23362
Krakeend1720262530
SlobeendKwetsbaar91012911
ZomertalingBedreigd24346
Kwartel1462
KwartelkoningBedreigd12
Kievit5246676879
WatersnipBedreigd23331
GruttoGevoelig1112283250
WulpKwetsbaar1413211615
TureluurGevoelig11714913
VeldleeuwerikGevoelig2
Gele KwikstaartGevoelig689239
GraspieperGevoelig6681758771
PaapjeBedreigd722
Grauwe GorsErnstig bedreigd1

*Stand van zaken op 21 juli 2021, de definitieve cijfers kunnen nog iets afwijken.