Jaarvergadering 2018

Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 17 april a.s., vanaf 20:00 uur in d’ Olde Skoele, Oude Rijksweg 427 te Rouveen.

Leden hebben hiervoor de agenda met de jaarstukken inmiddels per emailbericht ontvangen. Ook relaties zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn en kregen de agenda toegestuurd.

Na de pauze zal Harry Roetert van Stimuland namens het bestuur uitleg geven over ons cursusaanbod Natuurbeheer en Ondernemerschap, dat we speciaal voor onze leden organiseren, in het bijzonder voor de pachters van SBB.