koeien-in-de-mistkl2Aan de oostkant grenst het werkgebied van de Agrarische Natuurvereniging aan het Zwarte water met haar uiterwaarden. De uiterwaarden bestaan hier uit het Genniger- en Holter buitenland tussen Zwolle en Hasselt en de Veldiger buitenlanden ten zuiden van Zwartsluis. De uiterwaarden worden onder andere gevormd door eindeloze rietkragen, natte graslanden, strengen en kolken.

In de nattere graslanden langs het Zwarte water bloeit in het voorjaar de zeldzame kievitsbloem, in de broedtijd vinden de zeldzame kwartelkoning en veel andere vogels zoals de blauwborst, rietzanger en kleine karekiet er een broedplaats. In het voorjaar, wanneer delen van de uiterwaarden overstroomd zijn, vormen de natte graslanden belangrijke pleisterplaatsen voor steltlopers zoals de grutto, kievit en wulp. In de winter zijn de uiterwaarden van belang als voedselgebied voor ganzen zoals de kolgans, grauwe gans en brandgans.