Typerend voor het werkgebied van ANV Horst en Maten zijn de kilometers lange singels. Het merendeel van de singels bestaat voornamelijk uit zwarte elzen en samen vormen ze een waar elzensingellandschap. Elzensingels zijn niet alleen te vinden in Rouveen, ook de dichtgroeiende boksloten in de Olde Maten bestaan voor een groot deel uit elzen (zie foto).

Kenmerkend aan de zwarte els is de snelle groei en de hoge bladdichtheid van de boom- en struik opslag. Een goed ontwikkelde singel is daarom een ideale plaats voor veel kleine zoogdieren zang- en struweelvogels.

De elzensingels in Rouveen komen veelal voor “achter” de dorpskern. Direct grenzend aan de lintbebouwing liggen veel oude singels, die relatief dicht op elkaar staan. De historie van deze singels in nog goed zichtbaar.

Langs de verkavelde percelen achter de lintbebouwing zijn tijdens de ruilverkaveling Rouveen veel singels opnieuw aangeplant. Dit om het gebied een eigen gezicht te geven en het verleden terug te halen. Het resultaat van de herstelwerkzaamheden is goed zichtbaar: een kenmerkend landschap van elzensingels, afgewisseld met goede percelen waar prima op geboerd kan worden.