Verschillende soorten vogels zijn in belangrijke mate afhankelijk van boerenerven, zoals de boerenzwaluw, steenuil en kerkuil. Ook soorten als huiszwaluw, kneu (foto), ringmus en spotvogel zijn op veel erven in het boerenland te vinden.

Niet toevallig staan alle genoemde vogelsoorten op de Rode Lijst, wat betekend dat ze in hun voortbestaan bedreigd worden. Dit komt voornamelijk doordat erven steeds ‘netter’ en grootschaliger worden, waardoor vogels geen voedsel of broedplek meer weten te vinden.

Veel agrariers genieten van de vogels op hun erf en nemen maatregelen om ze een steuntje in de rug te geven. Ook u kunt bijdragen aan het behoud van onze typische boerenerfvogels. Wilt u weten hoe, kijk dan op de website van vogelbescherming Nederland. Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met de Agrarische Natuurvereniging.

Lees hier meer over erfvogels.