Ga mee op excursie naar de broedvogels in het Staphorsterveld

Op woensdagavond 30 mei a.s. kunt u met onze ecoloog Martijn Bunskoek mee op excursie om weidevogels en andere bijzondere broedvogels in het Staphorsterveld te zien en te horen.  Ga met ons mee, en check met eigen ogen en oren wat er aan vogels zit. Deelname is gratis. 

We organiseren dit speciaal voor u als lid, donateur of relatie van ANV Horst en Maten. Het idee hiervoor ontstond bij de presentatie van Martijn Bunskoek tijdens de kennisavond op 26 oktober jl. over de waargenomen broedvogels. Martijn zal ook toelichten hoe en waarom hij voor de ANV broedvogels in de verpachte percelen in beeld brengt.

Meld u wel even aan met onderstaand formulier. Dan weten we op hoeveel belangstelling we kunnen rekenen.

Saxicola rubetra

Paapje

 

We ontvangen u graag vanaf 19.30 uur bij De Veldschuur (Wijkweg 2 Rouveen) met koffie. We vertrekken om 20.00 uur vanaf de parkeerplaats bij De Veldschuur, en komen eerst in het gebied ten zuiden van het Scholenland, waar maar weinig vogels zitten. Daarna steken we het Scholenland over naar een gebied met veel meer natte plekken, zoals flauwe oeverzone’s en plasdras. Daar zullen we veel weidevogels aantreffen, waaronder uiteraard grutto’s, tureluurs en wulpen, die dan ook jongen zullen hebben. Met een beetje geluk kunnen we ook paapjes, watersnippen, zomertalingen en slobeenden zien en horen!

We zien uit naar uw deelname en hopen op een mooie zomeravond.

    Hierbij meld ik mij aan voor de excursie met ecoloog Martijn Bunskoek naar de broedvogels van het Staphorsterveld op 30 mei a.s. Ik ben lid, donateur of relatie van ANV Horst en Maten.

    Ontvangst vanaf 19.30 uur bij de Veldschuur (Wijkweg 2, Rouveen) en vertrek vanaf de parkeerplaats bij De Veldschuur om 20.00 uur.

    Ik kom - inclusief mijzelf - met het volgende aantal personen: