12 juni: Excursie naar het Staphorsterveld

Op woensdagavond 12 juni a.s. organiseren wij een excursie met boswachter Jeroen Bredenbeek van Staatsbosbeheer naar het Staphorsterveld, waar ANV Horst en Maten en Staatsbosbeheer samenwerken aan het beheer van het gebied. Ongeveer honderd leden  van de ANV zijn pachter van één of meer van de langgerekte percelen, en beheren die zodanig dat een grote diversiteit aan natuur voorkomt. We hopen op een mooie zomeravond, waarin Jeroen Bredenbeek ons zal vertellen over het ontstaan van de Olde Maten en Veerslootlanden, de herinrichting en het beheer van het gebied. Tijdens de excursie zal bovendien veel van de aanwezige natuur te zien en te horen zijn. Deelname is gratis, maar meld u wel even aan.

We verzamelen vanaf 19.30 uur op het opslagterrein aan de Rechterensweg te Rouveen. U vindt dat terrein tussen Stadsweg en Scholenland. U heeft daar tevens gelegenheid om het resultaat te  zien van een proef met compostering van maaisel uit het gebied. Egbert Wever, veldcoördinator van de ANV,  zal daar uitleg over geven. Daarna start om 20.00 uur de excursie door het gebied onder leiding van Jeroen Bredenbeek. Houdt rekening met een wandeling van circa 1,5 uur door soms nat terrein, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Leden, relaties maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom! U kunt zich eenvoudig aanmelden met onderstaand formulier.

    Hierbij meld ik mij aan voor de excursie naar het Staphorsterveld op 12 juni a.s.

    Verzamelen vanaf 19.30 uur op het opslagterrein (tussen Stadsweg en Scholenland) aan de Rechterensweg te Rouveen. De excursie start om 20.00 uur.

    Ik ben van plan om te komen met het volgende aantal personen (inclusief mijzelf):