Nesten van weidevogels kunnen tijdens het maaien gespaard worden door er ruim omheen te maaien, maar rondlopende kuikens zijn veel moeilijker te beschermen. En waar moeten ze na het maaien naar toe om dekking tegen predatoren en insecten te vinden ? Daarom doen wij een klemmend beroep op u om deelname aan randenbeheer serieus in overweging te nemen: een eenvoudig en praktisch middel om uw weidevogelkuikens te redden! Waar voor u een financiële vergoeding tegenover staat.

Een niet gemaaide rand langs uw perceel biedt echt uitkomst, dat is ook de ervaring van de Vereniging Weidevogelbescherming Staphorsterveld e.o. en bovendien van de deelnemende boeren . Ynske Ypma namens de vereniging: ‘Kuikens kunnen zich daar in het hoge gras verschuilen en vinden het nodige voedsel, zodat ze vliegvlug kunnen worden. Door bv. van binnen naar buiten te maaien kunnen kuikens naar deze rand worden gedreven.’

Tegenover randenbeheer staat een financiële vergoeding. Aanmelden voor deelname aan het eerstvolgende beheerjaar, kan tot en met 1 november a.s.,  maar wacht niet af en neem contact op met
Egbert Wever (06 27435361, e.wever@anvhorstenmaten.nl). Hij kan u meer informatie geven.