Het weidevogelseizoen is alweer een tijdje voorbij, de hoogste tijd dus voor een korte terugblik. Afgelopen maanden zijn door mij weer de territoria van weidevogels in de Veerslootslanden/Bid en Werk en het Groene Kruispunt in kaart gebracht, voor alweer het zesde jaar op rij. Het is inmiddels een mooie reeks geworden waar we duidelijk positieve effecten van het beheer zien. In de tabel hieronder zijn de voorlopige resultaten van dit jaar in Veerslootslanden/Bid en Werk weergegeven en afgezet tegen die van afgelopen jaren.

Het aantal territoria van Grutto groeide met twee en Tureluur was stabiel, het broedsucces was daarentegen dit jaar onder de maat. Begin juni waren er in het reservaat van beide soorten zelfs geen paren met jongen meer aanwezig. Een heel ander beeld dan vorig jaar. In de oude kooi aan het Scholenland was een bouw van Vossen aanwezig, die pas in de loop van mei is gelokaliseerd en verwijderd, dit zal het broedsucces ook gedrukt hebben.

Wel werden er van Grutto en Tureluur enkele paren met jongen buiten het reservaat waargenomen aan de Stadsweg en ten noorden van het reservaat. Deze paren met jongen prefereren dus de intensievere graslanden buiten het weidevogelgebied. Ze zijn hier veel kwetsbaarder voor predatie omdat er veel minder dekking is.

Het warme en vrij droge voorjaar hebben er voor gezorgd dat veel maaipercelen snel dichtgroeiden waardoor er voor kuikens geen doorkomen aan was, ook groeide de plasdras aan de Matenweg snel dicht. Tijdens het koude en natte voorjaar van 2021 bleef de grasgroei sterk achter waardoor het reservaat vorig jaar langer interessant bleef voor gruttokuikens. De komende jaren zal er daarom op plekken met clusters van Grutto’s meer beweiding plaats moeten vinden bijvoorbeeld door voorweiden en wellicht in de plasdrassen schapenbegrazing in te zetten, waardoor de vegetatie hier langer laag en open blijft.

Waakzame Wulp aan de Afschuttingsweg op 7 juni 2022 (Foto: M. Bunskoek)

Wulpen deden het overigens wel vrij goed dit jaar met nog diverse alarmerende paren in juni, met name boven het Scholenland. Deze soort kan droogte vrij goed hebben in tegenstelling tot Grutto en Tureluur. Ook was het een echt ‘kwarteljaar’ met minimaal 7 territoria.

Staatsbosbeheer is inmiddels gestart met de realisatie van greppelplasdrassen aan de Rechterensweg en het Groene kruispunt. Hopelijk wordt een grote deel van het gebied dan nog wat interessanter voor weidevogels en zien met name Grutto, Tureluur, Zomertaling, Slobeend en Watersnip hun leefgebied uitgebreid. Benieuwd dus wat volgend jaar brengt.

Martijn Bunskoek (Bunskoek Natuurlijk)

06-46156707
info@bunskoek-natuurlijk.nl
www.bunskoek-natuurlijk.nl

Resultaten 2017-2022 weidevogelkartering Veerslootslanden/Bid en Werk (aantal territoria)
Rode Lijst201720182019202020212022
Primaire weidevogels
Kuifeend23362
Krakeend172026253023
SlobeendKwetsbaar9101291111
ZomertalingBedreigd243463
Kwartel14617
KwartelkoningBedreigd12
Kievit524667687965
WatersnipBedreigd233312
GruttoGevoelig111228324749
WulpKwetsbaar141321161516
TureluurGevoelig1171491310
VeldleeuwerikGevoelig21
Gele KwikstaartGevoelig68923911
GraspieperGevoelig668175877176
PaapjeBedreigd722
Grauwe GorsErnstig bedreigd1