Beheerzaken april

De volgende beheerzaken zijn actueel in de Olde Maten en Veerslootlanden:

Rustperiode

Sinds 15 maart is het rustperiode op de percelen in het Staphorsterveld. Landwerkzaamheden zijn nu niet toegestaan, waaronder bijvoorbeeld het vrijmaaien van afrasteringen. Als het goed is is dat eventueel vóór de rustperiode gedaan. In overleg met de ANV en na goedkeuring door de ecoloog is vrijmaaien m.b.v. een bosmaaier in sommige gevallen toegestaan. Berijden van de percelen met zwaar materieel als tractor met maaimachine is in ieder geval niet toegestaan.

Maak gebruik van een vervroegde maaidatum!

Ook dit jaar zal waar mogelijk de maaidatum vervroegd worden als er geen (broed)vogels aanwezig zijn. U krijgt hiervan bericht. Als ANV vinden wij het bijzonder belangrijk dat u van deze vervroegde maaidatum gebruik maakt. Het is namelijk één van de weinige middelen die we hebben om pitrus en ridderzuring te onderdrukken en de kwaliteit van de gewasopbrengsten op termijn te verbeteren.

Proef Composteren maaisel uitgesteld maaibeheer

De ANV start een proef met compostering van overtollig maaisel van de percelen van Staatsbosbeheer. De capaciteit van deze proef is beperkt; maximaal kan het maaisel van naar verwachting twintig hectare aangevoerd worden. De proef wordt daarom opengesteld voor leden-pachters met uitsluitend maaisel afkomstig van percelen waarop de maaidatum met meer dan zes weken wordt uitgesteld tot 15 augustus. Pachters die maaisel hebben gebracht zijn bovendien verplicht om de compost ook weer op te halen. Het gaat om een proef; aan het eind van het jaar vindt een evaluatie plaats.

Uitsluitend na overleg en met toestemming overtollig maaisel storten

Afvoer van overtollig maaisel, veroorzaakt door uitgesteld maaibeheer, valt onder de verantwoordelijkheid van de pachter. Voor de percelen met uitgesteld maaibeheer, die buiten de criteria voor bovengenoemde proef composteren maaisen uitgesteld maaibeheer vallen, zal net als voorgaande jaren op verzoek van de pachter en in overleg met Staatsbosbeheer een passende oplossing gezocht worden. Zonder overleg en zonder toestemming maaisel storten bij Staatsbosbeheer is niet toegestaan.

Vergunning voor onderzoekers flora en fauna

Dit jaar vinden een aantal onderzoeken naar flora en fauna plaats in opdracht van Staatsbosbeheer. Het kan daarom voorkomen dat u als pachter onbekenden aantreft op uw percelen. Goed om te weten dat u altijd kunt vragen naar de vergunning die onderzoekers altijd bij zich moeten dragen als zij werken in opdracht van Staatsbosbeheer.