Beheerzaken Olde Maten en Veerslootlanden

We brengen de volgende aandachtspunten met betrekking tot beheerzaken in Olde Maten en Veerslootlanden onder uw aandacht:

Maaikorven Veerslootlanden is uitgevoerd

De sloten in het gebied Veerslootlanden zijn inmiddels door loonbedrijf Bouwman met een maaikorf gedaan. Zodra de omstandigheden het toelaten zal het materiaal met een wallenfrees verwerkt worden.

Klepelen weidevogelgebied wordt uitgevoerd

Het klepelen van de sloten in het weidevogelgebied zal deze maand uitgevoerd worden door VOF Dunnink. Dunnink zal hiervoor een moerasrupskraan met een klepelarm inzetten,  waarna het materiaal over het perceel verspreid zal worden.

Oproep aan rietsnijders om zich te melden

Degenen die belangstelling hebben voor rietsnijden in de Olde Maten, of ze dat de afgelopen jaren al deden of niet, worden vriendelijk verzocht zich hiervoor aan te melden bij veldcoördinator Egbert Wever. Pachters die rietsnijders kennen die hiervoor belangstelling hebben vragen wij om hen erop te wijzen dat zij zich hiervoor kunnen aanmelden. De reden voor dit verzoek is dat Staatsbosbeheer in november a.s. een informatiebijeenkomst voor hen zal organiseren. Het snijden van riet maakt deel uit van het beheer van het gebied. Staatsbosbeheer wil op de hoogte zijn van wie waar riet snijdt, en ook van welke stukken niet door rietsnijders gesneden worden, en die Staatbosbeheer dus zelf zal moeten snijden. In de informatiebijeenkomst zal Staatsbosbeheer een toelichting geven op de gebruiksovereenkomst die een rietsnijder voortaan nodig heeft om riet te kunnen snijden in het gebied, en wat daarvan de bepalingen zijn.

 

Egbert Wever | Veldcoördinator | 06-27435361 | e.wever@anvhorstenmaten.nl