slider-werkploeg

Beheer Olde Maten en Veerslootlanden

ANV Horst en Maten en Staatsbosbeheer ondertekenden in 2016 een samenwerkingsovereenkomst. Daarin zijn afspraken vastgelegd over samenwerking inzake het beheer en onderhoud van het Staphorsterveld. Daarmee wordt bedoeld de gebieden die bekend staan onder de naam Olde Maten en Veerslootlanden.

ANV Horst en Maten heeft van Staatsbosbeheer de opdracht gekregen voor het verrichten van beheerwerkzaamheden en het uitvoeren van rentmeestertaken in deze gebieden.

Beide partijen willen hun samenwerking gaandeweg ontwikkelen. Met betrekking tot het natuurbeheer is de samenwerking begonnen met de opdracht tot het uitvoeren van beheertaken voor de agrarische natuurbeheertypen, en ontwikkelt die zich naar een opdracht tot het uitvoeren van beheertaken voor alle in het gebied voorkomende natuurbeheertypen.

Daarnaast heeft Staatsbosbeheer ANV Horst en Maten de opdracht gegeven om rentmeestertaken te vervullen ten aanzien van het verpachten van percelen in de Olde Maten en Veerslootlanden.

Tenslotte geeft de overeenkomst ook een kader voor de ontwikkeling van de samenwerking tussen beide partijen op andere gebieden dan het beheer.

De ANV regelt diverse werkzaamheden in het gebied Olde Maten en Veerslootlanden en draagt zorg voor verpachting van een groot aantal percelen aan agrarische leden van de ANV.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit onderhoudswerkzaamheden zoals maaikorven van watergangen, klepelen van randen langs boksloten en het snoeien en terugzetten van boomranden op ( bijna ) dichtgegroeide boksloten. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door, zo mogelijk, lokale loonwerkbedrijven en de werkploeg van de ANV.

De ANV organiseert de verpachting van de percelen aan de agrarische leden van de ANV en zorgt hierbij voor de pachtcontracten, het zogenaamde last-minute beheer in verband met nestelende weidevogels en kuikens  en ziet toe op naleving van de beheerregels.

Copyright 2018 Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten