slider-werkploeg

Beheer Olde Maten en Veerslootlanden

De ANV regelt diverse werkzaamheden in het gebied Olde Maten en Veerslootlanden en draagt zorg voor verpachting van een groot aantal percelen aan agrarische leden van de ANV.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit onderhoudswerkzaamheden zoals maaikorven van watergangen, klepelen van randen langs boksloten en het snoeien en terugzetten van boomranden op ( bijna ) dichtgegroeide boksloten. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door, zo mogelijk, lokale loonwerkbedrijven en de werkploeg van de ANV.

De ANV organiseert de verpachting van de percelen aan de agrarische leden van de ANV en zorgt hierbij voor de pachtcontracten, het zogenaamde last-minute beheer in verband met nestelende weidevogels en kuikens  en ziet toe op naleving van de beheerregels.

Copyright 2018 Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten