Artikelen door Jan ten Hove

Wulpenmiddag met lezingen en excursie

Het Staphorsterveld is één van de belangrijkste bolwerken van de wulp in West-Europa. Vanwege het feit dat 2019 is uitgeroepen tot het Jaar van de Wulp, houdt de Vereniging Weidevogelbescherming Staphorsterveld e.o. een wulpenmiddag. Deze bijeenkomst is op zaterdag 6 april a.s. in de Veldschuur, Wijkweg 2 Rouveen en begint om 13.30 uur. Inloop vanaf […]

Schouw 2018: gros landbouwpercelen ligt er mooi bij

In november jl. is er in de Olde Maten en  Veerslootlanden weer een schouw uitgevoerd. Alle verpachte percelen (ruim 300) zijn beoordeeld door schouwcommissies, bestaande uit een bestuurslid en een pachter, bijgestaan door een medewerker van de ANV. De schouw wordt jaarlijks uitgevoerd in de maand november. Ten opzichte van 2017 leverde de schouw dit […]

Nieuwe cursus Natuurbeheer & Ondernemerschap

U kunt zich weer aanmelden voor het programma ‘Natuurbeheer en Ondernemerschap’. Afgelopen nazomer hebben we dit voor het eerst georganiseerd. Daaraan deden ruim 20 leden mee, die de cursus als ruim voldoende tot goed hebben beoordeeld. Komend voorjaar willen we dat opnieuw doen. De cursus is speciaal bedoeld voor u als lid van ANV Horst […]

Beheerzaken juli 2018

Vervroegde maaidatum onkruidpercelen werd vaker benut Pachters van 55 percelen kregen dit voorjaar per email of telefoon het bericht dat ze één of meer percelen eerder mochten maaien dan de maaidatum die in hun pachtcontract is bepaald. Het gaat om percelen waarvan bekend is dat er een behoorlijk onkruiddruk is, terwijl ecoloog Martijn Bunskoek er […]

Voorkom onaangename verrassingen

Neem tijdig contact op met veldcoördinator Egbert Wever als u niet aan de pachtbepalingen denkt te kunnen voldoen. In onderling overleg kunnen we dan zoeken naar een oplossing die voor u als pachter en ook voor verpachter Staatsbosbeheer acceptabel is. Zo vatten wij als ANV onze taak als rentmeester op. Er kunnen zich immers omstandigheden […]

Resultaten onderzoek pachters

Op 2 maart 2018 ontvingen alle 99 pachters van percelen van Staatsbosbeer in de Olde Maten en Veerslootlanden van ons een online-enquête. 54 pachters hebben eraan meegedaan.  De enquête bestond uit 17 vragen. Van de 54 respondenten hebben 37 de enquête voltooid (69%) en 17 respondenten (31%) de enquête gedeeltelijk ingevuld. Ook de antwoorden van […]

Tureluurs, velduil en kippen gespot in Veerslootlanden

Op 30 mei gingen ca twintig belangstellenden mee met ecoloog Martijn Bunskoek op excursie naar de Veerslootlanden. Het was een mooie zomeravond. Ideaal om weidevogels en andere bijzondere broedvogels daar waar te kunnen nemen. We zagen o.a. tureluurs op de plasdras, vonden eieren van een stel achtergelaten kippen, en zagen een zeldzame velduil. Na een […]

Niet aangemeld voor het programma Natuurbeheer en Ondernemerschap?

We hebben 24 aanmeldingen ontvangen voor het programma Natuurbeheer en Ondernemerschap, waarvan 21 voor het onderdeel ‘Basis’.  Voldoende om te kunnen starten met een groep ‘Basis’. 3 belangstellenden voor Niveau 1 krijgen de keus om elders aan te sluiten, af te wachten of er volgend jaar wel genoeg animo daarvoor is of toch nu met […]

Ga mee op excursie naar de broedvogels in het Staphorsterveld

Op woensdagavond 30 mei a.s. kunt u met onze ecoloog Martijn Bunskoek mee op excursie om weidevogels en andere bijzondere broedvogels in het Staphorsterveld te zien en te horen.  Ga met ons mee, en check met eigen ogen en oren wat er aan vogels zit. Deelname is gratis.  We organiseren dit speciaal voor u als […]