Hierbij informeren wij u over het programma ‘Natuurbeheer en Ondernemerschap’.  Het is speciaal bedoeld voor u als lid van ANV Horst en Maten,  in het bijzonder als u tevens pachter bent van één of meer percelen van Staatsbosbeheer. U kunt zich eenvoudig aanmelden tot 1 juli a.s. via onderstaand formulier.

Staatsbosbeheer stelt dat pachters vanaf 2021 aantoonbaar moeten voldoen aan eisen, kennis en vaardigheden met betrekking tot natuurbeheer. Zij gaan dat als voorwaarde stellen om in aanmerking te (blijven) komen voor het pachten van gronden met een natuurbestemming. Dat geldt niet alleen voor pachters van Staatsbosbeheer in het Staphorsterveld. Het is een landelijke voorwaarde, overigens niet alleen van Staatsbosbeheer, maar ook van Natuurmonumenten en de 12 Landschappen. Het volgen van het programma ‘Natuurbeheer en Ondernemerschap’ is één van de mogelijkheden om aan de eisen van kennis en vaardigheid te voldoen.

Het bestuur van ANV Horst en Maten wil haar leden in de gelegenheid stellen om zo laagdrempelig mogelijk aan de eisen te kunnen voldoen. Daarom draagt de vereniging financieel bij om uw eigen bijdrage in de kosten te beperken. We hebben Aeres Hogeschool Dronten benaderd en daarmee een afspraak kunnen maken over een cursusprogramma – exclusief voor onze leden – in onze eigen regio – tegen een scherp tarief.

De keuze is aan u!
Het programma ‘Natuurbeheer en Ondernemerschap’ geeft u keuze uit twee opties: Basis en Niveau 1.  De optie ‘Basis’ bestaat uit 3 dagen, waarna u voldoet u aan de eisen van de natuurorganisaties. Ook met de optie ‘Niveau 1’ , die bestaat uit 8 dagen, voldoet u aan de eisen, en kunt u zich bovendien extra verdiepen in natuurbeheer. De keuze tussen beide opties is aan u! Klik hier voor de globale inhoud van het programma, zoals die 17 april jl. is gepresenteerd.

De bijeenkomsten zullen om de 14 dagen zijn. Uw eigen bijdrage is voor Basis € 75,- en voor Niveau 1 € 500,-. De groepsgrootte zal voor beide opties minimaal 15 en maximaal 20 deelnemers zijn.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden tot 1 juli a.s. via onderstaand formulier.  Na aanmelding ontvangt u informatie over programma en data. We rekenen erop dat we in augustus 2018 kunnen starten met zowel een groep Basis als een groep Niveau 1.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met Jan ten Hove: 06 – 13103111, of stuur hem een bericht via j.tenhove@anvhorstenmaten.nl.

    Hierbij meld ik mij aan voor het programma Natuurbeheer en Ondernemerschap "Basis (3 daagse cursus)" 2020. Ik ben lid van ANV Horst en Maten.

    Zodra er voldoende aanmeldingen binnen zijn (minimaal 15 deelnemers) ontvang ik verdere informatie over de startdatum, de inhoud van het programma en over de hoogte van de eigen bijdrage.