Het weidevogelseizoen loopt weer op zijn eind. Hoog tijd voor een korte tussenstand. Afgelopen maanden zijn door ecoloog Martijn Bunskoek weer de territoria van weidevogels in de Veerslootslanden/Bid en Werk en het Groene Kruispunt in kaart gebracht. In de tabel hieronder zijn de voorlopige resultaten van dit jaar weergegeven en afgezet tegen die van afgelopen jaren in de Veerslootslanden/Bid en Werk. De resultaten zijn in vergelijking met afgelopen jaren zeer positief te noemen!

Wulp, Grutto, Tureluur en Kievit waren in veel grotere getale aanwezig, de Grutto is zelfs meer dan verdubbeld! Mooi om te zien dat ze het gebied weten te vinden. Ook de percentages alarmerende paren (dus met kuikens) van Grutto lijken een stuk hoger uit te vallen dan afgelopen jaren, ook zijn al diverse vliegvlugge Grutto’s waargenomen. De uitgangssituatie in de tweede helft van maart was zeer gunstig voor de vestiging van weidevogels omdat het gebied toen heel nat was. Ook van het Paapje zijn weer twee territoria vastgesteld. Eindelijk dus eens een positief bericht over de weidevogels. ‘Doar wo’j bliede van!’, aldus Martijn Bunskoek.

Primaire weidevogelsRode Lijst201720182019
Knobbelzwaan332
Kuifeend233
Krakeend172026
SlobeendKwetsbaar91012
ZomertalingBedreigd243
Kwartel14
KwartelkoningBedreigd1
Kievit524667
WatersnipBedreigd233
GruttoGevoelig111228
WulpKwetsbaar141321
TureluurGevoelig11714
Gele KwikstaartGevoelig689
GraspieperGevoelig668175
PaapjeBedreigd722

Tabel met (voorlopige) resultaten weidevogelkartering Veerslootslanden/Bid en Werk (aantal territoria).

*Stand van zaken op 11 juni 2019, de definitieve cijfers kunnen nog iets afwijken.