Schouw 2018: gros landbouwpercelen ligt er mooi bij

In november jl. is er in de Olde Maten en  Veerslootlanden weer een schouw uitgevoerd. Alle verpachte percelen (ruim 300) zijn beoordeeld door schouwcommissies, bestaande uit een bestuurslid en een pachter, bijgestaan door een medewerker van de ANV.

De schouw wordt jaarlijks uitgevoerd in de maand november. Ten opzichte van 2017 leverde de schouw dit najaar een beter beeld op. 75% van de percelen ligt er volgens de schouwheren prima bij.  Oftewel: het gros van de percelen worden beheerd overeenkomstig de pachtbepalingen. In 2017 was dat nog een kleine 60%.

Op de percelen waar afwijkingen werden geconstateerd had dat meestal te maken met lang gewas (10%, tegen 18% in 2017). De percelen moeten ‘glad de winter in’, maar een aantal percelen ligt er nog te ruig bij door verschillende oorzaken. Onze toezichthouder treed hierover zo nodig in contact met de betreffende pachters.

Overige afwijkingen betroffen o.a.: aanwezigheid gewasresten (2%, tegen 5% in 2017), weidepompen en machines.

Algehele indruk van de schouwheren is dat het gebied – wat de landbouwpercelen betreft – er momenteel mooi bij ligt. Dat is de verdienste van de pachters. Zij maakten dit jaar in grote getale gebruik van de mogelijkheden om die percelen eerder te maaien waar dat – na onderzoek van onze ecoloog Martijn Bunskoek – verantwoord was gebleken omdat er geen broedvogels waren. Bovendien werden zij bij het beheer geholpen door de droge omstandigheden van de afgelopen zomer en najaar.

Schouw Olde Maten Zuid

 

Nieuwe cursus Natuurbeheer & Ondernemerschap

U kunt zich weer aanmelden voor het programma ‘Natuurbeheer en Ondernemerschap’. Afgelopen nazomer hebben we dit voor het eerst georganiseerd. Daaraan deden ruim 20 leden mee, die de cursus als ruim voldoende tot goed hebben beoordeeld. Komend voorjaar willen we dat opnieuw doen. De cursus is speciaal bedoeld voor u als lid van ANV Horst en Maten,  in het bijzonder als u tevens pachter bent van één of meer percelen van Staatsbosbeheer. U kunt zich eenvoudig aanmelden tot via onderstaand formulier.

Zoals u inmiddels zult weten stelt Staatsbosbeheer dat pachters vanaf 2021 aantoonbaar moeten voldoen aan eisen, kennis en vaardigheden met betrekking tot natuurbeheer. Zij gaan dat als voorwaarde stellen om in aanmerking te (blijven) komen voor het pachten van gronden met een natuurbestemming. Dat geldt niet alleen voor pachters van Staatsbosbeheer in het Staphorsterveld. Het is een landelijke voorwaarde, overigens niet alleen van Staatsbosbeheer, maar ook van Natuurmonumenten en de 12 Landschappen. Het volgen van het programma ‘Natuurbeheer en Ondernemerschap’ is één van de mogelijkheden om aan de eisen van kennis en vaardigheid te voldoen.

Het bestuur van ANV Horst en Maten wil haar leden in de gelegenheid stellen om zo laagdrempelig mogelijk aan de eisen te kunnen voldoen. Daarom organiseren wij de cursus – in samenwerking met Michiel Drok van Aeres  Hogeschool Dronten –  in onze eigen regio, en doen wij ons best om de deelnamekosten laag te houden.

U kunt kiezen voor Basis of Niveau 1
De optie ‘Basis’ bestaat uit 3 dagen, waarna u voldoet u aan de eisen van Staatsbosbeheer. Ook met de optie ‘Niveau 1’ , die bestaat uit 8 dagen, voldoet u uiteraard aan de eisen. Deze optie is bedoeld voor degenen die zich extra willen verdiepen in natuurbeheer. De keuze is aan u! Klik hier voor de globale inhoud van het programma.

De bijeenkomsten zullen om de 14 dagen zijn. We willen eind februari/begin maart 2019 starten, waarschijnlijk op de donderdagen. Basis zou dan starten op 7 maart, en Niveau 1 op 28 februari 2019. De eigen bijdrage proberen wij weer zo laag mogelijk te houden, maar is op dit moment nog niet vastgesteld.  Die hangt onder andere van het aantal deelnemers af. We zullen u daar zo spoedig mogelijk over informeren.  De groepsgrootte zal voor beide opties minimaal 15 en maximaal 20 deelnemers zijn. N.B. De cursisten van de vorige cursus, die één of meer dagdelen hebben gemist en die nog moeten inhalen, zullen wij daarover persoonlijk benaderen.  Zij hoeven zich dus nu niet opnieuw aan te melden.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. Na aanmelding ontvangt u informatie over het programma en de hoogte van de eigen bijdrage.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met Jan ten Hove: 06 – 13103111, of stuur hem een bericht via j.tenhove@anvhorstenmaten.nl.

    Hierbij meld ik mij aan voor het programma Natuurbeheer en Ondernemerschap "Basis (3 daagse cursus)" 2020. Ik ben lid van ANV Horst en Maten.

    Zodra er voldoende aanmeldingen binnen zijn (minimaal 15 deelnemers) ontvang ik verdere informatie over de startdatum, de inhoud van het programma en over de hoogte van de eigen bijdrage.