front
front-2
front-3

Welkom bij Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten

Agrarische Natuurvereniging (ANV) Horst en Maten is een ondernemende vereniging die zich inzet voor behoud en versterking van natuur- en landschapswaarden in het landelijk gebied van de gemeenten Staphorst, Zwartewaterland (oostelijk van het Zwarte Water) en Zwolle (westelijk van Vecht, rijksweg A28 en Steenwetering). Wij maken ons sterk voor een goede balans tussen landbouw, natuur en landschap.

Agrarisch natuurbeheer

1 januari 2016 is het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) van start gegaan. De basis van het nieuwe stelsel is een collectieve benadering vanuit de streek zelf. Agrarische collectieven vormen dan ook het hart van het nieuwe stelsel. Deze collectieve aanpak moet leiden tot betere natuurresultaten en lagere uitvoeringskosten.

Pachtzaken en beheer Staphorsterveld

ANV Horst en Maten en Staatsbosbeheer ondertekenden in 2016 een samenwerkingsovereenkomst. Daarin zijn afspraken vastgelegd over samenwerking inzake het beheer en onderhoud van het Staphorsterveld. Daarmee wordt bedoeld de gebieden die bekend staan onder de naam Olde Maten en Veerslootlanden.

ANV Horst en Maten heeft van Staatsbosbeheer de opdracht gekregen voor het verrichten van beheerwerkzaamheden en het uitvoeren van rentmeestertaken in deze gebieden.

Beide partijen willen hun samenwerking gaandeweg ontwikkelen. Met betrekking tot het natuurbeheer is de samenwerking begonnen met de opdracht tot het uitvoeren van beheertaken voor de agrarische natuurbeheertypen, en ontwikkelt die zich naar een opdracht tot het uitvoeren van beheertaken voor alle in het gebied voorkomende natuurbeheertypen.

Daarnaast heeft Staatsbosbeheer ANV Horst en Maten de opdracht gegeven om rentmeestertaken te vervullen ten aanzien van het verpachten van percelen in de Olde Maten en Veerslootlanden.

Tenslotte geeft de overeenkomst ook een kader voor de ontwikkeling van de samenwerking tussen beide partijen op andere gebieden dan het beheer.

Copyright 2018 Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten