slider-uitvoering

De uitvoeringsorganisatie bestaat uit vier medewerkers, die zorg dragen voor de uitvoering van de taken. Zij zijn de oren en ogen in het veld. Bij vragen en opmerkingen kunt u bij hen terecht.

Veldcoördinator agrarisch natuurbeheer: Egbert Wever e.wever@anvhorstenmaten.nl of tel. 06-27435361
De veldcoördinator is het eerste aanspreekpunt in het gebied. Hij sluit contracten af met deelnemers en begeleidt hen in het agrarisch natuurbeheer. Ook de aansturing van de werkploeg en andere uitvoerders behoren tot zijn takenpakket.

Projectcoördinator: Jan ten Hove jan.ten.hove@outlook.com of 06-13103111
De projectcoördinator onderhoudt de contacten met Staatsbosbeheer en andere overheden en opdrachtgevers. Hij stelt het jaarplan en de begroting op en is samen met het bestuur verantwoordelijk voor de realisatie ervan. Samen met de andere medewerkers werkt hij aan beheerplannen, inventarisatie en monitoring, en in combinatie met Stimuland ook aan verbreding van de activiteiten.

Secretariële en financiële ondersteuning: Geertje Bijker

Copyright 2016 Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten