Joop Alssema

Voorzitter

Henri Kuiper

Vice-voorzitter

T: 06-27260130

Wicher Hoeve

Secretaris

Berend Jan Kronenberg

Penningmeester

Berend Klomp

Lid

T: 06-23378512

Arend Visscher

Lid

T: 06-22637386

Jan Troost

Lid

T: 06-13558837