front
front-2
front-3

Welkom bij de Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten

De Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten is een ondernemende vereniging die zich inzet voor het behoud en versterking van natuur en landschapswaarden. Hierbij hechten wij veel waarde aan een goede balans tussen landbouw, natuur en landschap. Op deze website leest u meer over onze activiteiten.

Agrarisch natuurbeheer

1 januari 2016 is het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) van start gegaan. De basis van het nieuwe stelsel is een collectieve benadering vanuit de streek zelf. Agrarische collectieven vormen dan ook het hart van het nieuwe stelsel. Deze collectieve aanpak moet leiden tot betere natuurresultaten en lagere uitvoeringskosten.

Pachtzaken

De ANV Horst en Maten en Staatsbosbeheer gaan een bijzonder ondernemerschap aan voor het beheer van het circa 1000 hectare grote gebied de Olde Maten en Veerslootlanden. De ANV wordt gaandeweg verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van dit bijzondere cultuurhistorische natuurgebied, dat ook een Natura 2000 status heeft.

Copyright 2016 Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten